Wywiad gospodarczy

 

“Tajemnica prowadzenia biznesu polega na tym,
by wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny”

Arystoteles Onasis

 

Detektyw Grzegorz Borecki specjalizuje się w prowadzeniu wywiadu gospodarczego na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i też osób fizycznych. W ramach prowadzonych czynności wykonuje między innymi następujące czynności:

Wywiad wszechstronny
Zespół czynności polegających na uzyskiwaniu, gromadzeniu, analizowaniu uzyskanych w toku działań informacji gospodarczych i przygotowaniu opracowanych informacji w formie raportów dla klienta, które prowadzone są w określonym czasie, zakresie, mające charakter czynności stałych, prowadzonych na bieżąco oraz doraźnie na wskazania klienta. Powyższą usługę należy traktować jako narzędzie wspomagania prowadzenia Państwa Biznesu. Prowadzone w ramach wywiadu czynności zmierzają do uzyskania informacji strategicznych dla klienta, które pozwolą na usprawnienie funkcjonowania jego organizacji, przewagę rynkową, a tym samym doprowadzą do uzyskania przez klienta pozycji lidera na rynku. Przewagę w biznesie mam ten, kto ma dostęp do aktualnych informacji. Wywiad ten prowadzony jest na podstawie stałej umowy współpracy, warunki uzgadniane są indywidualnie.

Raporty gospodarcze ukierunkowane
Zespół czynności wykonywanych doraźnie na zlecenie jednorazowe klienta, mających na celu uzyskanie, przeanalizowanie i przekazanie w formie raportu gospodarczego informacji gospodarczej na temat ściśle określonego zagadnienia. Raporty gospodarcze mogą dotyczyć ustaleń składników majątkowych dłużników, weryfikacji przyszłych kontrahentów, weryfikacji obecnych kontrahentów oraz wielu innych ustaleń na tematy związane z biznesem.

Ustalenia nieruchomości
Uzyskiwanie informacji na temat obecnych i byłych właścicieli posesji, działek, tytułów prawnych do ich posiadania, znajdujących się na ich terenie zabudowań, ruchomości, obciążeń na nich, połączone z oględzinami w terenie, których wyniki uzupełniane są o materiały foto i video.

Zapobieganie powstawaniu zatorów płatniczych w firmach
Szereg czynności jawnych i operacyjnych polegających na prowadzeniu stałego monitoringu płatności firmy, wierzytelności, zobowiązań, a także prowadzenie działań windykacji polubownej, a w późniejszym etapie dokonywanie ustaleń dla potrzeb windykacji sądowej i komorniczej. Detektyw zajmuje się także windykacją trudną, w której nie pomógł komornik. Wówczas każde działania ustalane są indywidualnie w zależności od wysokości długu, dłużnika, firmy.

Twój headhunter 
Działanie na zasadach partnera rekrutacyjnego. Detektyw poszukuje kandydatów na ważne stanowiska w organizacji na zlecenie osób kierujących nią. Głównie stosuje metodę Direct Search. Polega ona na bezpośrednim niejawnym poszukiwaniu kandydatów, poprzez ich identyfikację i docieranie do osób o ściśle określonych kwalifikacjach, zdefiniowanych przez klienta. Menedżerowie odnoszący znaczące sukcesy w pracy zazwyczaj nie są aktywni w zakresie poszukiwania nowych etatów. Dlatego potrzebna jest pomoc detektywa. Direct Search ma na celu odszukanie odpowiednich osób w oparciu o wnikliwą analizę rynku oraz szczegółowe sprawdzenie odpowiedniego środowiska zawodowego. Wykorzystuje się do tego celu zarówno posiadane, jak i specjalnie budowane kontakty oraz wszelkie dostępne bazy danych. W procesie identyfikacji odpowiednich kandydatów korzysta się z pomocy doświadczonych menedżerów, dysponujących dogłębną znajomością danej branży i konkurencji Klienta.

Ustalenia indywidualne w zależności od potrzeb klienta
Uzyskiwanie wszelkich informacji, które mogą wspomóc klienta bezpośrednio i pośrednio w prowadzeniu jego biznesu. Katalog informacji jest otwarty. Nie ma informacji, których nie można uzyskać, wynik czynności zleży tylko od czasu i środków jakie zostaną poświęcone na zrealizowanie przedmiotu zlecenia.