Usługi detektywistyczne dla osób fizycznych

Detektyw zajmuje się prowadzeniem wszelkich śledztw prywatnych, w różnych sprawach związanych z codziennym życiem. Przy ich prowadzeniu stosuje, dopuszczone przez prawo i najnowsze, metody działania i środki techniki oraz wykorzystuje szeroką wiedzę i doświadczenie osób pracujących w biurze- licencjonowanych detektywów ,jak i też specjalistów współpracujących z nami. W ramach tych śledztw wykonuje między innymi takie czynności, jak:

 • wywiady, obserwacje, ustalenia-zbieranie dowodów w sprawach karnych , cywilnych
  wykorzystujemy najnowsze środki rejestracji fotograficznej, audio i video, sporządzamy dokumentację
 • zbieranie dowodów w sprawach rozwodowych, osobistych
  wyjaśniamy wątpliwości, sprawdzamy podejrzenia, zbieramy dowody zdrady małżeńskiej i inne
 • ustalanie majątków współmałżonków i innych osób
  zbieramy dowody posiadania majątku ruchomego jak i nieruchomości, w tym ustalamy ich numery Ksiąg Wieczystych ; sporządzamy dokumentację audio-foto-video.
 • poszukiwania osób zaginionych, ukrywających się, dłużników
  poszukiwania osób prowadzimy na terenie kraju jak i również poza jego granicami; wykorzystujemy różnego rodzaju środki techniki; sprawy poszukiwawcze prowadzimy do tzw. skutku lub odwołania przez zleceniodawcę; współpracujemy z organami ścigania;
 • poszukiwania osób najbliższych, krewnych, np w sprawach spadkowych
  poszukiwania te, podobnie jak poszukiwania w/w osób, wykonywane są do skutku lub do odwołania klienta. Informacje zbierane są w urzędach, kartotekach, archiwach oraz poprzez ustalenia wśród rodziny, krewnych, znajomych w drodze wywiadów
 • sprawy osobiste, wymuszenia, groźby, inne
  pomagamy w załatwieniu wszelkich spraw o charakterze osobistym, poufnym; w sprawach takich jak wymuszenia czy groźby karalne zbieramy i przygotowujemy materiał mogący posłużyć za materiał dowodowy przed organami ścigania czy w sądzie; sprawy te załatwiamy w sposób jak najbardziej poufny
 • odzyskiwanie danych z nośników elektronicznych -patrz oferta usługi informatyczne
  odzyskujemy dane z różnego rodzaju kart SIM, wszystkich operatorów telefonii komórkowej, zarówno tych zachowanych jak książka telefoniczna czy lista połączeń oraz przywracamy również te skasowane wiadomości tekstowe; odzyskujemy także dane z twardych dysków komputerów stacjonarnych, jak i laptopów – dane, które zostały już skasowane (np. gg, Outlook, i inne); te czynności wykonujemy przy pomocy biegłych z zakresu informatyki. Zleceniodawca otrzymuje ekspertyzę – opinię biegłego.
 • wykrywanie podsłuchów, kamer bezprzewodowych cyfrowych i analogowych
  wykrywanie wszelkich podsłuchów, kamer bezprzewodowych cyfrowych jak i analogowych odbywa się przy użyciu najnowszych urządzeń do tego przeznaczonych
 • doradztwo prawne dotyczące różnych spraw życia codziennego
  w skład tej usługi wchodzi między innymi: pomoc w kwalifikacji prawnej czynów dokonanych na szkodę zleceniodawcy, sporządzanie zawiadomień o przestępstwie do organów ścigania /Policja, Prokuratura/, analiza sprawy, z proponowanym planem działania, doradztwo na miejscu zaistnienia przestępstwa dla uczestniczących w czynnościach procesowych, bez możliwości ingerencji w czynności wykonywane przez wezwane tam służby, pomoc w sporządzeniu wszelkich pism procesowych, dotyczących spraw karnych, cywilnych, gospodarczych. Pomoc w wyborze kancelarii prawnych / radcy prawni, adwokaci/ oraz stała współpraca z nimi, wspomaganie ich wszelkimi ustaleniami, mogącymi przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.