Usługi detektywistyczne dla Kancelarii prawnych

 

Detektyw wykonuje czynności na zlecenie różnych kancelarii prawnych /adwokackich , radcowskich / w prowadzonych przez nie sprawach. Ma to na celu odciążenie od wymienionych niżej prac wymienione kancelarie, dzięki czemu zaoszczędzą, one swój czas, a co za tym idzie uzyskają go więcej na przygotowanie się do procesu. Pozwoli to także na ich szybszą i efektywniejszą pracę. Czynności świadczone przez biuro mogą polegać miedzy innymi na :

  • dokonywaniu ustaleń dotyczących zdarzeń w których uczestniczyli klienci kancelarii celem zebrania pełniejszego i wszechstronnego materiału w sprawie
  • zbieraniu i utrwalaniu dowodów tych zdarzeń różnymi metodami zgodnie z obowiązującymi przepisami / KPK,/
  • weryfikacji materiału dowodowego w sprawie , pod kątem poprawności sposobu jego ujawnienia, utrwalenia i zabezpieczenia procesowego, tj. kontroli opisów na metryczkach dowodów rzeczowych, sposobu ich zabezpieczania i dokumentowania, kontroli poprawności sporządzenia protokołów oględzin osób, rzeczy i miejsc, a w tym ostatnim przypadku czynności mogą polegać między innymi na wtórnych oględzinach terenowych polegających na obejrzeniu miejsca zdarzenia celem skonfrontowania go z wynikami oględzin śledczych
  • wykonywaniu czynności związanych z funkcjonowaniem Policji takimi jak: analiza kryminalna, analiza akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania, kontrola poprawności i zasadności sporządzania poszczególnych dokumentów, protokołów
  • uzyskiwanie informacji koniecznych do przygotowania odpowiedniej strategi prowadzenia sprawy
  • realizacja innych zleceń, których zakres i cele określi kancelaria zgodnie z indywidualnymi potrzebami
  • ustalanie składników majątkowych koniecznych do podjęcia skutecznej egzekucji wierzytelności, czy też podjęcia decyzji o opłacalności zawarcia umowy z klientem

Korzystając z usług biura detektywistycznego możecie Państwo znacznie na tym skorzystać poprzez obniżenie kosztów prowadzonych spraw, a także usprawnienie procesu uzyskiwania niezbędnych dowodów. Zapraszamy do współpracy, zarówno stałej, jak i też doraźnej.