Dla firm ubezpieczeniowych

W celu zapobieżenia oszustwom ubezpieczeniowym, jak i też w celu wykrycia sprawców tego typu czynów biuro zajmuje się sprawdzaniem wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, Czynności te mogą polegać między innymi na:

  • dokonywaniu wszelkich ustaleń dotyczących zdarzeń objętych ubezpieczeniem w miejscu ich zaistnienia poprzez rozmowy z osobami-świadkami, oględziny miejsc, przedmiotów, obserwację miejsc, przeprowadzenie eksperymentów w celu potwierdzenia zaistnienia zdarzeń w opisany przez zgłaszających sposób oraz innych czynności, które zleci ubezpieczyciel, np. likwidacja szkód

Czynności te mogą być wykonane z udziałem biegłych odpowiednich specjalności. Biuro może wykonywać je doraźnie, jak i też stale po zawarciu stosownej umowy o współpracy.