Biegli

W ramach czynności detektyw współpracuje z biegłymi różnych specjalności, między innymi biegłymi informatykami, z zakresu badania próbek pisma ręcznego, daktyloskopii, mechanoskopii, fizykochemii, biologii itp.

Na zlecenie klienta zbieramy materiał dowodowy , jak i też porównawczy do badań, zlecamy stosowne badania biegłym, doradzamy w zakresie możliwości powołania danych biegłych oraz wykorzystania później sporządzonej opinii, np w sprawach sądowych. Dzięki opinii biegłych klient może wskazać organom ścigania dowody przestępstwa, dowody niewinności danej osoby co może pozwolić na korzystne dla niego zakończenie sprawy.